LTMKS radijas / aplinkos įrašų serija / Arturas Bumšteinas

„Kūrinys „Vitebsko g. 23“ buvo įrašytas tuo pačiu adresu esančio namo trečiojo aukšto koridoriuje, kuriuo Kristupo Giko paprašiau eiti labai lėtai, keturis kartus, kiekvienąkart bosine fleita grojant tą pačią pilnų tonų garsinę medžiagą, tačiau kaskart mažąja seksta aukščiau. Kaskart eidamas koridoriumi Kristupas galėjo nuspręsti, kurį iš duotų keturių tonų jis gali pasirinkti. Tik bendrais bruožais aptarėme, kuo turi skirtis kiekvienas ėjimas, koks galėtų būti virštoniais atliekamų garsų atsikartojimo dažnumas, įsiklausymas į kiekvieno garso mikrotekstūrinius skirtumus bei garso ir pauzės santykis. Atlikėjui pasiūliau kiekvieną ėjimą įsivaizduoti kaip labai paprastą, tačiau iki 15 minučių ištęstą melodiją. Visi keturi ėjimų koridoriumi garso įrašai buvo sudėti groti kartu, šen bei ten išimant fleitos garsus. Į atsitiktinai sutapusias tonų vertikales intervencijos nebuvo daug. Siekdamas paslėpti nusikaltimo prieš gamtą pėdsakus pasitelkiau radijo imtuvu labai tyliai skambantį trumpųjų bangų eterio triukšmą.“
Arturas Bumšteinas

Arturas Bumšteinas (g. 1982) baigė kompoziciją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2009 m. dėstė „Aldeburgh Young Musicians“ kūrybinėje laboratorijoje „Snape Maltings“ meno centre, 2017 m. – Universitat der Kunste Berlyne, o šiuo metu dėsto garsinę raišką Vilniaus dailės akademijoje. Jis yra surengęs septynias personalines parodas ir dalyvavęs daugiau kaip trisdešimtyje grupinių parodų bei festivaliuose Europoje ir JAV. Bumšteinas yra išleidęs plokštelių Lietuvos ir užsienio leidyklose. Jis taip pat buvo apdovanotas Europos transliuotojų sąjungos (EBU) prizu „Palma Ars Acustica“ festivalyje 2013 m., 2017-uosius praleido DAAD rezidencijoje Berlyne, o už garsinių eksperimentų integraciją į naujas teatro formas 2019 m. buvo apdovanotas Boriso Dauguviečio auskaru.

Laidos metu taip pat girdėsite ištrauką iš Annea Lockwood albumo „A Sound Map of the Danube“ (Dunojaus garso žemėlapis).

Organizatorius – Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga
Kuruoja – Gailė Griciūtė
Partneris – „Start FM 94,2“
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Vizualus dizainas Marek Voida.
Nuotrauka Arturo Bumšteino.LTMKS radio / field recording series / Arturas Bumšteinas

“The title “Vitebsko str. 23” indicates the address, where in the corridor on the third floor of the building the piece was recorded. I asked Kristupas Gikas to pass through the corridor very slowly, four times, playing the same full-tone sonic material on a bass flute, but each time a small sixth interval higher. Everytime Kristupas could decide which of the given four tones to choose. We discussed in general terms how each passage should differ, the frequency of repeating overtone sounds, the listening to the microtextural differences of each sound and the relation between sound and pause. I suggested the performer to imagine each passing as a very simple, but up to 15 minutes long melody. All four recordings made in the corridor were combined together in a single track, removing the flute sounds here and there. There wasn’t much intervention in the randomly overlapping sound verticals, but there still was some. I used a very quiet shortwave radio frequency noise, just to hide the traces of a crime against nature.”
Arturas Bumšteinas

Arturas Bumšteinas (b. 1982) graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre with an MA in composition. He taught at the Aldeburgh Young Musicians Creative Lab at “Snape Maltings” art centre in 2009, and Universitat der Kunste in Berlin in 2017. He is currently a lecturer, teaching sonic expression at Vilnius Academy of Arts. The artist has organized seven solo exhibitions and participated in more than thirty group exhibitions and festivals in Europe and the US. Bumšteinas’s discography features records released both in Lithuania and abroad. He was also awarded the European Broadcasting Union (EBU) prize at the “Palma Ars Acustica” Competition in 2013, and spent the year 2017 at the DAAD residence in Berlin. Bumšteinas was awarded with the Borisas Dauguvietis Earring for integrating sound experiments into new forms of theatre in 2019.

During the show you will also hear excerpt from Annea Lockwood’s album “A Sound Map of the Danube”.

Organised by Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association
Curated by Gailė Griciūtė
In partnership with “Start FM 94,2”
Supported by Lithuanian Council for Culture

Visual design by Marek Voida
Photo by Arturas Bumšteinas