LTMKS radijas / aplinkos įrašų serija / Audrius Šimkūnas 
„S & M“ (Sensors and Measurements / Jutikliai ir matuokliai)

„Atakuojamas negirdimų garsų, stoviu priremtas prie žemiausiais dažniais griaudžiančios sienos. Tvora, atskyrusi mūsų ribotus jutimus, išnyksta tarp triukšmo agonijoje besiraitančių jutiklių: tik čia ir dabar elektra tampa garsu, tik čia ir dabar rūpestingai išmatuota kančia tampa skaitmeniniu malonumu. Informacija veikianti kaip tikrovės deformacija. Ekspozicija atrakinusi kompoziciją. „Sado & Mazo“ kūrinyje naudojami garsai, išgauti oro užterštumo, radiacijos, elektromagnetinio spinduliavimo, vibracijos matuoklių ir detektorių, realiu laiku gaunamą informaciją paverčiant girdimu spektru. Jie, o kartu ir papildomi vietogarsiai, surinkti Sodas 2123 erdvėse. 2020 m., lapkritis-gruodis.“ (Audrius Šimkūnas)

Audrius Šimkūnas (aka Sala) jau daugiau nei 15 metų dirba garso meno sferoje, jo tyrinėjimų sritis – aplinkos garsai bei jų įrašai. 
Audrius Šimkūnas yra 1994 m. susikūrusio laisvos formos performanso kolektyvo „Sala“ įkūrėjas. Triukšmingi ir provokatyvūs kolektyvo pasirodymai buvo surengti didžiausiuose šiuolaikinės alternatyvios muzikos festivaliuose: „Sumirimas“, „Didelis pasaulis!“, „Mėnuo Juodaragis“, „Tundra“, „Sūpynės“, etc. Kolektyvas yra išleidęs virš penkiolikos oficialių ir neoficialių muzikinių albumų. Solo kūryboje menininką domina tylūs, galbūt be specialių techninių priemonių net negirdimi garsai. Šalia aplinkos garsų, vietogarsių rinkimo, dokumentavimo garsų žemėlapiuose Audrius Šimkūnas organizuoja garsinius pasivaikščiojimus, garso meno dirbtuves, pokalbius apie akustinę ekologiją. Ypatingą vietą jo kūryboje užima paprasta ausimi negirdimi garsai, kurių klausymui naudojamos netradicinės techninės priemonės: povandeniniai mikrofonai, kontaktiniai mikrofonai, seisminiai davikliai, elektromagnetinių laukų antenos. Visa tai padeda atskleisti mus supantį negirdimą pasaulį.

Laidos metu taip pat girdėsite: Audrius Šimkūnas – Aqua Radio ir Jana Winderen – Isolation/Measurement.

Nuotrauka Gabijos Stašinskaitės

 


LTMKS radio / field recording series / Audrius Šimkūnas
“S & M” (Sensors and Measurements)

Attacked by inaudible sounds, standing against a wall thundering at the lowest frequencies. The fence that separates our limited senses disappears among the sensors in the agony of noise: only here and now electricity becomes sound, only here and now carefully measured suffering becomes digital pleasure. Information acting as a distortion of reality. The exhibition unlocked the composition. All the sounds used in the composition “Sado & Mazo” are extracted by converting the information received in real time by air pollution, radiation, electromagnetic radiation, vibration meters and detectors into an audible spectrum. Along with additional surrounding sounds, they are collected at “Sodas 2123” space. November-December, 2020. (Audrius Šimkūnas)

Audrius Šimkūnas (aka Sala) has been working in the field of sound art for more than 15 years. He is interested in sound, recorded outside recording studio, or, in other words, field recordings. Audrius Šimkūnas is the founder of the free-form performance ensemble “Sala”, initiated in 1994. Noisy and provocative performances of the ensemble have been held at the biggest contemporary alternative music festivals: “Sumirimas”, “Didelis pasaulis!”, “Mėnuo Juodaragis”, “Tundra”, “Sūpynės”, etc. The band has released over fifteen official and unofficial music albums. In his solo work Audrius Šimkūnas is interested in quiet sounds, also sounds inaudible without special technical means. In addition to collecting sound from the environment, local sounds and the documentation of sound maps, the artist organizes sound walks, sound art workshops, and conversations about acoustic ecology. A special place in his practice is devoted to sounds, inaudible to human ears, but those heard using non-traditional technical means: underwater microphones, contact microphones, seismic sensors, electromagnetic field antennas. All this helps to reveal the inaudible world around us.

During the show you will also hear: Audrius Šimkūnas – Aqua Radio and Jana Winderen – Isolation / Measurement.

Photo by Gabija Stašinskaitė