LTMKS radijas / aplinkos įrašų serija / Vitalij Červiakov „Balstogės Rasų Drujos“

„Rankoje garso įrašytuvas su apsauga nuo vėjo, kišenėje telefonas su įjungtu GPS. Pradedu ėjimą nuo pėsčiųjų tilto ir apeinu „SODAS 2123“ teritorijos pakraščius, apkarksėtus varnų. Nusileidžiu į Balstogės gatvę ir kartu su lėktuvu virš galvos tęsiu liniją link traukinių bėgių ir šalia esančios vietinių pamėgtos sporto aikštelės. Aplenkdamas šunų vedžiotojus, kelkraščiu kylu link Rasų gatvės ir ties vaikų žaidimų aikštele bandau pripratinti ausis prie naujos automobilių plovyklos triukšmo. Kryžkelėje įsilieju į nuolatinį Drujos gatvės srovės ūžesį ir, persimetęs keliais žodžiais su praeiviais, vėl prieinu tiltą.

Ratu apeinu Rasų trikampį. Įrašau dar vieną garso sluoksnį. Surenku plika ausim girdimus garsus ir tikiuosi su kiekvienu bandymu pagauti kažką įdomaus. Į 10000 žingsnių ribą telpantis šiandienos pasivaikščiojimas keliauja į aplinkos garsų kolekciją. Kartoju tai iš naujo.

Traukinių, automobilių, lėktuvų triukšmai sumaišyti su miesto gamtos ir draugiškos kaimynystės atgarsiais jau tapo tipiniu šio mikrorajono garsynu, kurio atkarpas iš skirtingų paros laikų ir dienų suvedu į vieną takelį. Sluoksniuodamas, nieko nekeisdamas ir išsaugodamas laiko ir vietos santykį, atrenku ir pažymiu tik akcentus. Galbūt tuos naujus neuroninius tinklus, susidariusius ėjimo ir garso stebėjimo pagalba, pavyks išgirsti ir kažkam kitam.“
(Vitalij Červiakov)

Vitalij Červiakov yra Vilniuje gyvenantis ir kuriantis menininkas. Vilniaus dailės akademijoje jis baigė fotografijos ir medijų meno bakalauro ir skulptūros magistrantūros studijas, šiuo metu ten pat studijuoja meno doktorantūrą. Červiakov dalyvauja parodose ir organizuoja psichogeografinius performatyvius ėjimus, pagal paties sukurtas taisykles, parinktas atitinkamas lokacijas, grupės dinamiką ir skirtingas ėjimo veiksmo patirtis. 2015–2017 m. jis drauge su kitais kuravo meninio ir mokslinio tyrimo parodą Nacionalinėje dailės galerijoje „Miesto gamta: pradedant Vilniumi“. Nuo 2011 m. dirba su įvairiais edukaciniais projektais, pasitelkdamas savo meninę praktiką.

Laidoje taip pat girdėsite Lawrence English kūrinį „Picnic“ ir Marielle Vitureau – „Markučių garso takelis“, įrašas sukurtas naudojant Kirtimų kultūros centro vykdomo projekto „Sonic Vilnius“ garsinių pasivaikčšiojimų metu projekto dalyvių surinktus įrašus.

Organizatorius – Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga
Kuruoja – Gailė Griciūtė
Partneris – „Start FM 94,2“
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Vizualus dizainas Vitalij Červiakov ir Marek Voida

 


LTMKS radio / field recording series / Vitalij Červiakov “Balstogės Rasų Drujos”

“An audio recorder with wind protection in hand, a phone with GPS turned on in a pocket. I start walking from the pedestrian bridge and pass by the edges of the “SODAS 2123” area, surrounded by crows. I descend to Balstogės Street and together with the plane overhead I continue the line towards the train tracks and the nearby local favorite sports ground. Bypassing dog handlers, I climb to the curb towards Rasų Street and near the children’s playground, trying to accustom my ears to the noise of the new car wash. At the crossroads, I merge with the continuous roar of the current on Drujos Street, and having exchanged a few words with passers-by, I reach the bridge again.

I walk around the Rasų triangle in a circle. I record another layer of sound. I collect sounds that can be heard with the naked ear and hope to catch something interesting with every attempt. Today’s walk of 10,000 steps contributes to a collection of field recording sounds. I repeat this action again.

The noise of trains, cars, planes mixed with the echoes of the city’s nature and friendly neighborhood has already become a typical sound of this neighborhood, the sections of which are from different times of the day and dates combined together in one track. By layering, by not changing anything and preserving the relationship between time and place, I select and mark only accents. Maybe someone else will also be able to hear those new neural networks created by walking and sound monitoring.”
Vitalij Červiakov

Vitalij Červiakov is an artist living and working in Vilnius. He graduated from the Vilnius Academy of Arts with a bachelor’s degree in photography and media art and a master’s degree in sculpture. He is now studying for a doctorate in art. Červiakov participates in exhibitions and organizes psychogeographical performative walks with created rules, selected locations, group dynamics and different experiences of the walking action. In 2015–2017, together with other curators, he curated art and research exhibition “Citynature: Vilnius and Beyond” at the National Gallery of Art. Since 2011 he has been working with various educational projects, combining with his artistic practice.

During the show you will also hear: Lawrence English – “Picnic” and Marielle Vitureau – “Markučiai sound track”, composition made out of recordings collected by the participants of Kirtimai cultural center organized sound walk project.

Organised by Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association
Curated by Gailė Griciūtė
In partnership with “Start FM 94,2”
Supported by Lithuanian Council for Culture

Visual design by Vitalij Červiakov and Marek Voida